30. sep, 2016

Sølvhundløpet 2016: Jutevatnets Prima, 1 VK FINALE m/CACIT

Da er første dag unnagjort. Lite og vanskelig fugl i terrenget. Dette blir "lotto". Katla fant fugl men makker gikk forbi og ryddet reint. Når dommerne ikke så standen så ble det notert som sjangser på fugl. Ikke rart Ståle ble fly forbannet. På Ole sitt parti gikk Jutevatnets Birk, Prima, Vågal og Hekla videre på søk. Når bare 7 hunder skulle videre er det heilt greit at 4 var fra kennel Jutevatnet! På et annet parti går Jutevatnets Gavas også videre. "Pappa" Eidemlias Dallas, Østagløttens Luba etter Jutevatnets Makker og Ohlsmyrens Rocket Man etter Jutevatnets Radar blir også å finne i semifinalen. Da gjenstår det bare å ønske lykke til...

Andre dag og semifinale:  6 pointere videre til finalen. Både Birk og Prima er med videre. Prima er stilt på kun 3 prøver i høst og har gått til finale på alle. Er meget fornøyd med det. Størst gratulasjon går likevel til Østagløttens Luba som fikk 1 VK i dag.

Tredje dag og finale: Jutevatnets Prima vinner sølvhundløpet og tildeles CACIT. Gratulasjoner til Frode Stenerud som oppnår 3 VK finale. Luba er etter Jutevatnets Makker! Pointeren gjør det godt på Kongsvold!

Bildet: Ivar med Birk.  Ole med Hekla, Vågal og Prima.

Del denne siden