3. mai, 2019

Hvor går veien videre for norsk pointer?

Styret, avlråd, RS og andre diskuterer, mener, vedtar og til og med dokumenterer at pointere er blitt bedre. Slik var det også med keiserens nye klær… Har vi verktøy som gir oss rett svar eller får vi det svaret vi vil ha?

Med indeks-avl og RAS skal vi se lengre enn til premier og føreravhengige parametre. Man glemmer at den strengeste seleksjon er det de som ønsker å stå øverst på pallen som står for. De vinner ikke med dårlige hunder. Slike hunder forsvinner på veien mot målet.

Hvor ofte går vi hjem fra en jaktprøve og mener oss vel evaluert? Er vi enige i bedømmelsen? Jeg kjenner mitt ideal hva angår jaktlyst fart og stil. Jeg vet hvordan en pointer skal håndtere rypene i fjellet og at nærmeste rype er lengst borte når pointeren drar ut i sitt medvindssøk. Dommerens ideal er åpenbart ofte sin egen hund og jeg er ofte skuffet uavhengig av om jeg blir bortdømt.

I det lange løp er det den beste som får premie og vinner på jaktprøver. Statistisk vandrer vi imidlertid i stummende mørke. Har man i det hele tatt en begrunnet vurdering på om vår hundesport egner seg for det statistiske arbeidet man har satt i gang? Både arvbarhet og tallmateriale er svært lavt.

Med åpne øyne har vi i vår kennel brukt en hannhund som har fått sine avlsegenskaper vurdert  til 84 for jaktlyst og 82 for viltfinnerevne. Vær trygg på at vi ikke gjør dette med ønske om å få hunder som jakter med lav intensitet og at på til finner færre fugl. Tvert i mot gjør vi dette ene og alene for å lage enda bedre hunder som kan vinne på Kongsvold og som kan hjelpe andre i deres pointeravl.

Hva har vinterens prøvesesong vist? Kan vi være begeistret over resultat for pointeren når vi leser oversikt over premierte hunder på royalura.com ? Går pointeren bedre enn noensinne? Neppe. Får vi premiert våre hunder? Nå ja. 

Pointeren, av enkelte beskrevet som fuglehundens par excellence er etter mitt skjønn i en negativ utvikling. Ras og indeksavl fremmer neppe avlen. I sin iver etter å redusere tomstandprosenten har man sovet i timen og ikke fått med seg at ungpointerne nå henger som i gamle dager.

Vår populasjon er alt for liten og redningen blir å utvide denne med import. Da må vi trosse indeksregimet. Hadde det ikke vært for vår lange tradisjon for å avle på de mest premierte individene hadde det sett mørkt ut. Kanskje på tide å gjeninnføre klassisk premiebasert avl og samtidig øke importgraden. Det enkle er ofte det beste….🙂

Bilde: Finale på Kongsvold med 6 pointere til start.

Del denne siden