5. sep, 2019

NM-avlyst!

Store mediaoppslag om flere dødsfall på hunder i sentrale østlandsområdet og i Trøndelag får konsekvenser for mange hundearrangement omkring i landet. Mattilsynet har gitt råd og NKK ber arrangører vurdere nødvendighet av sine arrangement. Facebook koker over av synspunkter der det store flertall synes avgjørelsen om å avlyse NM er tatt på fornuftig grunnlag. 

Vel, da må jeg skuffe dere alle. Akutte dødlige smittsomme virussykdommer som gir blodig oppkast og diare er velkjent i deler av verdens husdyrhold, men ikke hos hunder. Riktig nok oppstod en ny virussykdom sist på 70-tallet, der et parvovirus muterte og ble patogent for hunder. Vår hundepopulasjon er gjennomvaksinert for denne sykdommen.

Det er derfor usannsynlig at det her dreier seg om en smittsom sykdom og når NPK på sine NM-sider skriver om ukjent smittsom sykdom hos hund så skriver de mot bedre vitende.

Føre var prinsippet er viktig i mange henseende, men må alltid veies mot faglig begrunnede vurderinger. Jeg spør meg om NM-arrangøren har riktig faglig bakgrunn for sin avgjørelse. 

Hverken Mattilsynet eller NKK har tunge faglige miljø som kan gi solide råd i denne saken. 

Veterinærinstituttet og Norges veterinærhøyskole har kompetanse i rikt mon og en må avvente  deres faglige vurdering av saken. 

En enkel epidemiologisk analyse av saken slik den presenteres i media bør veterinærmedisinsk vurderes som en ikke smittsom sykdom. 

Tilstander med  fôringsrelaterte opptreden av hemorragisk clostridium perfringens og tilstander med inntak av giftig plensopp og skogsopp er relevante i denne sammenheng.

Vel... Den som lever får se.  Men å avlyse NM er ikke min avgjørelse....

Mvh Ole

Del denne siden